Pravilnik o zasebnosti

I. Področje uporabe pravilnika o varstvu osebnih podatkov

 

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju »Pravilnik«) velja za vse Uporabnike spletne strani, kot so opredeljeni v Pogojih uporabe.

V Pravilniku imajo pojmi »Uporabnik«, »Skrbnik« in »Spletna stran« enak pomen, kakor je opredeljen v Pogojih uporabe.

Pravilnik se lahko kadarkoli, brez predhodne napovedi, spremeni, popravi ali dopolni. Z uporabo spremenjene, popravljene ali dopolnjene spletne strani Uporabnik potrjuje, da sprejema te spremembe, popravke ali dopolnitve.

  

II. Vrsta obdelanih podatkov; Posredovanje podatkov; Skupni upravljalci podatkov

 

Skrbnik zbira in obdeluje naslednje osebne podatke Uporabnikov:

 

- ime in priimek,

- naslov in država stalnega prebivališča,

- telefonska številka,

- e-poštni naslov,

- datum in ura prijave na spletno stran,

- številka bančnega računa (IBAN, SWIFT),

- menjava denarja za kupone (število kuponov, vrednost kuponov (vsota zamenjanega denarja), datum menjave, itd.).

 

Podatke, navedene v alinejah od 1 do 4, Skrbnik prejme od skrbnika sistema CherryBox24, in to vsakič, ko se Uporabnik prijavi na Spletno stran z uporabo svojih podatkov za prijavo (uporabniško ime in geslo) za www.cherrybox24.com.

Skrbnik zbira podatke, navedene v alinejah 6 in 7, samo od Uporabnikov, ki so kupone kupili na Spletni strani.

Skrbnik skrbniku sistema CherryBox24 pošlje podatke o skupni vrednosti naročil in informacijo, da je ta vrednost bila zamenjana za kupone, ta pa Uporabniku, na podlagi teh podatkov, dodeli določeno število točk ali druge ugodnosti, skladno z lastno politiko in lastnimi pogoji uporabe.

Sledijo skupni upravljavci podatkov, navedenih v alinejah od 1 do 4:

- MIRAGO, poslovno svetovanje, d. o. o., ki ga zastopa direktor Denis Hovelja (Spletna stran)

in

- GS NEONBIT Ltd., s sedežem na naslovu Tower Bridge Business Complex, B508, 100 Clements Road, London, Velika Britanija, ki jo zastopa direktor Imran Khakwani (CherryBox24).

 

III. Namen obdelave podatkov; Varnost

 

Skrbnik zbrane podatke o Uporabniku uporablja za naslednje namene:

 

- prijava na Spletno stran in omogočanje pridobitve kuponov na Spletni strani,

- vodenje seznama registriranih Uporabnikov Spletne strani,

- statistične, marketinške in druge analize in raziskave,

- obdelava Uporabnikovih naročil in pridobljenih kuponov na Spletni strani,

- izvajanje sklenjenih pogodb,

- izpolnjevanje drugih pogodbenih obveznosti in zahtev v zvezi z varstvom potrošnikov,

- izpolnjevanje zahtev davčne zakonodaje,

- komuniciranje z Uporabniki,

- občasno pošiljanje komercialne ali nekomercialne e-pošte z zvezi s Spletno stranjo ali katerokoli Skrbnikovo dejavnostjo,

- občasno pošiljanje komercialne in nekomercialne e-pošte za tretje stranke/od tretjih strank – partnerjev Spletne strani.

 

Skrbnik izvaja vse postopke in ukrepe, ki jih na področju varstva osebnih podatkov predvidevata zakonodaja Republike Slovenije in Evropske Unije.

Uporabnik se strinja, da lahko Skrbnik, na podlagi pisnega dogovora, tretjim osebam (obdelovalcem podatkov) dodeli posebne naloge, ki se tičejo podatkov o Uporabniku. Obdelovalci podatkov lahko osebne podatke obdelujejo samo v obsegu, ki je določen v pogodbi in samo za navedene namene.

 

IV. Uporaba piškotkov 

 

Piškotki omogočajo uporabo in delovanje Spletne strani, odkrivanje in odpravljanje napak ter pomoč pri zbiranju podatkov o Uporabnikovem brskanju po Spletni strani.

Piškotki so majhne datoteke, ki jih Spletna stran pošlje brskalniku, ki ga Uporabnik uporablja za obisk spletnega mesta in se hranijo na podatkovnem mediju (običajno na trdem disku) Uporabnikove elektronske naprave (računalnik, pametni telefon, itd.), medtem, ko Uporabnik brska po Spletni strani. Ko Uporabnik naslednjič obišče Spletno stran, lahko ta pridobi podatke, shranjene v piškotku in s tem podatke o Uporabnikovih predhodnih obiskih Spletne strani.

Skrbnik s piškotki zbira informacije na način, ki Uporabnika osebno ne identificira.

Skrbnik uporablja lastne piškotkevendar nekaterim tretjim osebam omogoča namestitev svojih piškotkov (piškotki tretjih oseb).

Sledijo podatki o posameznem piškotku, upravljavcu osebnih podatkov, namen obdelave podatkov, zbranih s piškotki, ter veljavnost piškotkov.

 

Upravljavec osebnih podatkov

Ime piškotka

Namen zbiranja podatkov

Veljavnost piškotka

Skrbnik 

PHPSESSID

Spletni strani omogoča shranjevanje podatkov o trenutni seji. Uporablja se za vzpostavitev uporabniške seje in prenašanje podatkov o stanju sejnih piškotkov. 

Ker piškotek ni časovno omejen, se seja zaključi ob zaprtju brskalnika.

Uporabnik lahko v brskalniku, ki ga uporablja za dostopanje do Spletne strani, nastavi, spremeni, prilagodi ali prekliče svoje soglasje (za shranjevanje in dostopanje do piškotkov).

 

V. Pravice Uporabnika

 

Uporabnik lahko Skrbniku na e-poštni naslov info@ccbox24.com pošlje zahtevo, da mu ta potrdi, ali zbira ali obdeluje podatke, ki se nanašajo nanj. Tako zahtevo lahko Uporabnik pošlje enkrat v četrtletju. Uporabnik lahko Skrbniku na e-poštni naslov info@ccbox24.com pošlje zahtevo za kopijo vseh podatkov, ki se nanašajo nanj, ki jo Skrbnik pošlje po elektronski pošti. Tako zahtevo lahko Uporabnik pošlje enkrat v četrtletju.

Uporabnik lahko Skrbniku na e-poštni naslov info@ccbox24.com pošlje zahtevo za spremembo ali posodobitev podatkov, ki se nanašajo nanj in so nepopolni ali napačni.   Uporabnik lahko Skrbniku na e-poštni naslov info@ccbox24.com pošlje zahtevo za trajni izbris vseh podatkov, ki se nanašajo nanj, razen podatkov, ki jih mora Skrbnik po zakonu hraniti. Preden Skrbnik izbriše katerikoli podatek, lahko od Uporabnika zahteva, da izkaže svojo istovetnost. Če Skrbnik ni prepričan o Uporabnikovi istovetnosti, lahko Uporabnikovo zahtevo zavrne.

 

VI. Izključitev odgovornosti

 

Skrbnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi jo Uporabnik lahko utrpel zaradi posredovanja lažnih, netočnih ali nepopolnih podatkov ob prijavi, obisku ali uporabi Spletne strani. Če je zgoraj omenjena izključitev odgovornosti iz kakršnegakoli razloga nična ali neizvršljiva, je Skrbnikova odgovornost omejena na največji obseg, ki ga dovoljuje zakonodaja.

 

VII. Končne določbe

 

Če je katerakoli določba tega Pravilnika iz kakršnegakoli razloga neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb Pravilnika. V tem primeru se smatra, da je določba nična. Ostale določbe imajo enako veljavnost.

Vse pravice in obveznosti med Uporabnikom in Skrbnikom, ki izhajajo iz določb Pravilnika se ureja po veljavni zakonodaji Republike Slovenije. Za vse morebitne spore in kršitve iz določb Pravilnika je izključno pristojno sodišče Republike Slovenije.

 

 

Ta Pravilnik velja od 1. 3. 2018.